Ekonomi Haberler

0 Comments

Ekonomik faaliyetlerin {fiilen gerçekleşmiş olmasına rağmen bu faaliyetlerle alakadar kayıtların tutulmaması olarak nitelendirilen araç dışı ekonomi, kamu idarelerinin denetimi dışında artan her türlü ekonomik prosedür ve faaliyetlerdir.|şart dışı ekonomi : Kayda geçirilmeyerek devletten gizlenen ve bu nedenle denetlenemeyen ticari prosedür.|Bu özelliklerin ortaya konmasıyla ihtimal bir tanılamam binalmış gayrimümkün ama bu bilgi branşının genel nitelikleri elan […]